De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding  tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in 2 delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

In samenwerking met diverse onderaannemers is Zandhandel Faasse verantwoordelijk voor de zandlevering voor het gehele traject.