Producten

Het zand wat Zandhandel Faasse verhandelt, wordt door eigen winzuigers gewonnen zowel op het Nederlandse- als het Belgische plat. Afhankelijk van o.a. de winplaats en winmethode krijgt men het behaalde resultaat. Het zand voldoet aan de strenge normen van de KIWA en de BENOR. De schepen beschikken over ontziltingssystemen om zo aan alle wensen van de klant te kunnen voldoen.

Het gewonnen zand dat het bedrijf verhandelt wordt gebruikt voor drainage, betoncentrales, sportvelden, paardenbakken, zandbakken, stralingszand M3E,M3C,M3D, infrastructuur, begraafplaats, ondergrondse tankopslag, zagerkwekerij, enz.

zand verkoop zeeland

Ophoogzand voor infrastructurele werken

Ophoogzand, ook wel zand voor zandbed genoemd, wordt door onze eigen winzuiger gewonnen uit de Westerschelde. Het zand wordt gezeefd aan boord van de winzuiger en in beunschepen gespoten en daarna vervoerd naar de klant.

Dit zand is uitstekend geschikt als voorbelasting van wegen, bouwrijpmaken van terreinen e.d.

Het zand wordt geleverd onder BSB-certificaat. Verder informatie kunt u vinden onder “Kwaliteit / downloads”.

Sportvelden

Zandhandel Faasse kan zich gerust een specialist noemen wat de productie van sportveldenzand betreft. Dit zand levert Faasse door geheel Nederland en België.

De markt voor sportveldenzand is heel duidelijk een markt gebaseerd op kennis van het product. Tot ca. 1980 kende zand nauwelijks productdifferentiaties. Daarna kwamen er steeds meer specials. Sportveldenzand was zo’n specialisme waaraan hele specifieke en strenge eisen werden gesteld. Zandhandel Faasse was de eerste zandleverancier in Zeeland, die zand kon leveren dat voldeed aan de specifieke eisen van de sportkoepel NOC*NSF. Eisen die vooral te maken hebben met de granulaire opbouw van het zand. In opdracht van de sportfederaties wordt dan ook het zand voor ieder nieuw aan te leggen sportveld afzonderlijk gekeurd.

Beton en asfaltcentrales

Betoncentrales met name in Nederland en België betrekken zand van Zandhandel Faasse voor hun betonproductie en asfaltcentrales. Het zand hiervoor wordt gewonnen op het continentaal plat van de Noordzee (NCP).

Zandhandel Faasse garandeert dat dit zand een constante kwaliteit heeft, conform de gewenste specificaties van de klant. Het zand kan op verzoek gespoeld worden. In onderling overleg kan de mate van  ontzilting worden bepaald.

Zand: stranden

Zand van Zandhandel Faasse wordt o.a. gebruikt voor de aanleg van recreatiegebieden, natuurgebieden en vogeleilanden.

Strandophoging en aanvulling met zand dat al dan niet elders gewonnen is, is soms ook noodzakelijk om de gevolgen van afkalving tegen te gaan. Vooral langs de Oosterschelde, maar ook langs de Westerschelde kalft het strand af door golfslag, stroming en getijdenwerking.

Bekijk in bovenstaande foto’s de mogelijkheden van strandophoging en aanvulling daarvan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Brekerzand grijs/geel

Brekerzand wordt gebruikt als straatlaag waar de stenen en klinkers in gestraat worden en voor het invegen van bestratingen, zoals klinkers. Brekerzand heeft een hoge haakweerstand wat ervoor zorgt dat bestratingen goed blijven liggen nadat het ingeveegd is.

Kalksteenbrekerzand 0/2 en 0/4. Het woord zegt het al: het wordt gebroken en gezeefd van kalksteen en komt uit de kalksteengroeve. Deze wordt geleverd onder BSB-certificaat.

Brekerzand is direct leverbaar af depot zowel los als in Big Bag.
Er is zowel grijs- als geel brekerzand.